Uitbreiding winkelcentrum Etten-Leur

Een relatief kleine uitbreiding qua aantal vierkante meters maar een uitdagend project in verband met alle randvoorwaarden die vanuit de ontwikkeling Centrumplan Etten Leur gesteld werden.

De opgave was om op een beperkte footprint een Rabo kantoor te realiseren, een plein met horeca functies en een aantal nieuwe winkelformules voor Etten Leur. Het project bestond uit nieuwbouw van circa 3000 m² en gedeeltelijk een renovatie van het bestaande centrum. Aan de achterzijde was nauwelijks ruimte beschikbaar, in verband met de erfgrens, om bestaande gevel een facelift te geven.

Mijn verantwoordelijkheden in dit project waren:

Budget ramingen – coördinatie werkzaamheden – overleg met de zittende en nieuwe huurders – verantwoordelijk voor budget, planning en kwaliteit.

renovatie-ettenleur

Architect:
De Twee Snoeken Den Bosch/Wakker Architecten Vught

Aannemer:
Winters Bouw & Ontwikkeling Breda

Bron foto’s:
Wereldhave Management Holding B.V.

Renovatie winkelcentrum Planetocio Villalba Spanje

Renovatie winkelcentrum Planetocio Villalba Spanje
Het winkelcentrum in Villalba, 40 km ten noorden van Madrid heeft een oppervlakte van 23.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak en een bioscoop met 9 schermen. Gebouwd in 1984 en in 2012 heeft Wereldhave besloten om het centrum zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde te renoveren. In dit project stond ik samen met mijn Spaanse collega voor twee uitdagingen:

  • Het centrum had een ijshockey hal op de eerste verdieping die op dat moment leeg stond,
  • Voor een beperkt budget diende aan het volledige programma van wensen voldaan te worden.

Ook voor dit project is een samenwerkingsverband aangegaan met Haskoll Architects London,

Eptisa Madrid was verantwoordelijk voor de detail engineering.

Mijn verantwoordelijkheden in dit project waren:

haalbaarheidsstudie – budget ramingen – selecteren en contracteren van architect – aansturen van het lokale team – participeren in de stuurgroep – coördinatie werkzaamheden afstemmen met het leasing team – verantwoordelijk voor budget, planning en kwaliteit.

planetocio-villalba1 planetocio-villalba2 planetocio-villalba3 planetocio-villalba4 planetocio-villalba5 planetocio-villalba6

Bron foto’s Wereldhave Management Holding B.V.

Uitbreiding en renovatie winkelcentrum ITIS Helsinki

In de periode 2011 – 2015 ben ik nauw betrokken geweest bij de uitbreiding en renovatie van winkelcentrum ITIS in Helsinki, een van de grootse winkelcentra (116.700 m2) in Scandinavië.

Mijn verantwoordelijkheden in dit project waren:
haalbaarheidsstudie – budget ramingen – selecteren en contracteren van architect, adviseurs en aannemers – aansturen van het lokale team – participeren in de stuurgroep – coördinatie werkzaamheden afstemmen met het leasing team – verantwoordelijk voor budget, planning en kwaliteit.

De architect was Haskoll Architects London in samenwerking met Parviainen Architects Helsinki
Voor ITIS is een BREEAM in Use certificaat Very Good behaald.

helsinki-1 helsinki-2 helsinki-3 helsinki-4
Bron foto’s Wereldhave Management Holding B.V.

Bewaren