Een relatief kleine uitbreiding qua aantal vierkante meters maar een uitdagend project in verband met alle randvoorwaarden die vanuit de ontwikkeling Centrumplan Etten Leur gesteld werden.

De opgave was om op een beperkte footprint een Rabo kantoor te realiseren, een plein met horeca functies en een aantal nieuwe winkelformules voor Etten Leur. Het project bestond uit nieuwbouw van circa 3000 m² en gedeeltelijk een renovatie van het bestaande centrum. Aan de achterzijde was nauwelijks ruimte beschikbaar, in verband met de erfgrens, om bestaande gevel een facelift te geven.

Mijn verantwoordelijkheden in dit project waren:

Budget ramingen – coördinatie werkzaamheden – overleg met de zittende en nieuwe huurders – verantwoordelijk voor budget, planning en kwaliteit.

renovatie-ettenleur

Architect:
De Twee Snoeken Den Bosch/Wakker Architecten Vught

Aannemer:
Winters Bouw & Ontwikkeling Breda

Bron foto’s:
Wereldhave Management Holding B.V.